แบ่งปันประสบการณ์

3a7250fb3ab95210_shutterstock_171865274.jpg.xxxlarge_2x

แต่วิธีการที่เราจะรับมือกับความเครียดนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี เพราะในปัจจุบันมีการฝึกจิตให้มีสมาธิ ผลกระทบของชายแดนต่อประเทศไทยค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อการเมืองในประเทศกัมพูชาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีในต่างประเทศในแถว ชายแดน ยังเคยได้ยินมาอีกว่ายังมีโรงแรมอีกที่หนึ่ง ที่คนเรียกกันว่าโรงแรมเกาะกง ที่นี้ก็เป็นโรงแรมที่หน้าสนใจมาก เพราะมีนักธุรกิจ สนใจเข้าไปลงทุนในสถานโรงแรมแห่งนี้มาก