เทคนิคการออมเงิน

People-Think-Dirty-Money-Have-Less-Value-and-Purchasing-Power-2

 

ในการออมเงินนั้น ใครจะออมกี่ส่วนและใช้กี่ส่วน ควรพิจารณาให้สอดคลองกับพฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองด้วย แต่ถ้าใครใช้เงินแบบไม่วางแผนล่วงหน้า เหลือกี่ส่วนก็ออมเท่านั้น ไม่เหลือก็ไม่ออม หากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ การมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นคนโลกสวยเสมอไป แต่การมองโลกในแง่ดีมันจะถือเป็นการสร้างกำไรให้กับชีวิต เพราะถ้าเกิดไปมองโลกตามกระแสหรือมองโลกในแง่ร้ายเกินไป จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเครียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆ ก็ไม่ควรทำให้มันเกิดความเครียด ไม่ควรมองให้เป็นเรื่องประหลาด

 

Saving-Money-Tipsจงมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดา คิดซะว่าทุกอย่าบนโลกมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นของธรรมดา ชีวิตจะได้ไม่ต้องยึดติดกับอะไรให้มันมาก ร่างกายมันไม่ใช่ของเรา การพนันเพียงแค่ว่ารัฐบาลได้เอามาทำให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเอง อย่างที่เห็นกันว่าสังคมในปัจจุบัน ได้มีแนวโน้มทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย รวมทั้งธุรกิจการเล่นการพนัน ธุรกิจการพนันในทุกรูปแบบจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน หากเพียงแค่เราเองจะมองว่ามันเป็นการพัฒนาไปจากเดิมที่เคยมีมาหลายร้อยปีแต่ปัจจุบันก็ได้นำการพนันทุกรูปแบบไปสู่รูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

 

ในช่วงนี้เองมันมีความคิดแวบเขามาในหัวอีกว่าหรือนี้มันจะเป็นการสิ้นสุดขององค์กรเหล่านี้ก็ได้ เพราะถ้าสิ่งที่เป็นของเราจริงเราต้องสามารถควบคุมหรือสั่งมันได้ แต่นี้ร่างกายเราแก่ลงทุกวัน โดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ นั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรา จิตใจและความคิดต่างหากที่เป็นของเราจริงๆ จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ เพราะถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ต้องบอกและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าสิ่งนั้นมันควรทำหรือไม่ ถ้าไม่ควรทำก็อย่าทำมัน แต่ส่วนใหญ่คนมักจะดื้อเพราะอะไรที่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ วันที่ควรจะทำอะไรดีๆ ก็ดันทำประชดประชันจนได้เรื่อง

 

เพราะเราเองก็ฉุดคิดขึ้นมาว่า สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงน่าจะมาจากสามสาเหตุใหญ่ๆ คือ กระแสโลก การจัดระเบียบโลกใหม่และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่สิ่งต่างๆ ถูกนำไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นสำคัญ ที่เรามองแบบนั้นก็เพราะว่า สาเหตุแรกในเรื่องของโลก เป็นประเด็นที่จะมีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะต้องตามกระแสโลกกันทั้งนั้น