สิ่งที่คนเป็นโรคภูมิแพ้ควรรู้

ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากมักจะเป็นโรคภูมิแพ้ สาเหตุหลัก ๆนั้นนอกจากพันธุกรรมแล้ว ยังมาจากปัจจัยอื่น ๆและสภาพแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย โดยโรคภูมิแพ้นั้นเป็นได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจามบ่อยครั้ง เกิดผื่นขึ้นที่ผิวหนัง เยื่อบุตาอักเสบ หรืออื่น ๆอีกมากมายแล้วแต่ละบุคคล

โดยปกติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มักจะภูมิคุ้มกันร่างกายที่ต่ำกว่าคนปกติทั่วไปจึงเกิดอาการขึ้นได้ง่าย เพราะร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และในบางครั้งก็มากจากฝุ่น อาหารหรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆรอบข้าง ดังนั้นหากเราเป็นโรคภูมิแพ้ และมีภูมิต้านทานร่างกายที่ต่ำ ก็ควรมีวิธีการที่จะป้องกัน และดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น 

สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็คือ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัย เพื่อให้ร่างกายได้มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นได้ เพราะหากร่างกายของเรามีการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้วก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ต่าง ๆเกิดขึ้นได้ และป่วยได้ง่ายกว่าคนโดยปกติทั่วไป

การออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้น ทางการแพทย์มีการรับรองแล้วว่าการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นสิ่งที่ได้ผลดีที่สุด เพราะจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้น จากปกติที่สามารถป่วยได้ง่าย การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น แต่ไม่ควรหักโหมมากจนเกินไป ควรออกกำลังกายในระดับที่พอดีต่อร่างกาย

การเลือกรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเรารู้ตนเองว่ามีอาการแพ้อาหารชนิดใดก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้โรคภูมิแพ้มีอาการกำเริบ และควรรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ และจะให้เป็นผลดีควรเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามิน C สูง จะดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะวิตามิน C มีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีวิตามิน C สูง จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

และในความเป็นจริงแล้วผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ควรที่จะพบแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำ เพื่อรักษาอาการภูมิแพ้ด้วยยารักษาควบคู่ไปกับวิธีการอื่น ๆตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเราซื้อยามารับประทานเองอาจทำให้เกิดการดื้อยาขึ้นได้ ดังนั้นควรอยู่ในการแนะนำของแพทย์จึงจะดีที่สุด 

ทั้งนี้การเป็นโรคภูมิแพ้ถึงจะมีผลกระทบในบางครั้งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตบ้าง แต่หากเราดูแล และรักษาร่างกายเป็นอย่างดี เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้น อาการภูมิแพ้ของเราก็สามารถดีขึ้นได้ หรือในผู้ที่เป็นไม่มากนัก อาการภูมิแพ้ก็อาจหายได้ด้วยการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง